การดื้อต่ออินซูลินสารตั้งต้นของโรคเบาหวาน

ยาเบาหวานช่วยลดความวิตกกังวลพฤติกรรมเหมือนในหนูเพศชายโดยการเพิ่มความพร้อมการค้นพบเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการเผาผลาญและจิต ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับความผิดปกติทางอารมณ์เช่นภาวะซึมเศร้า แม้ว่ากลไกที่อ้างอิงความสัมพันธ์ระหว่างการดื้อต่ออินซูลินสารตั้งต้นของโรคเบาหวาน

และไม่ทราบถึงความซึมเศร้า แต่การศึกษาชี้ให้เห็นว่าสารสื่อประสาทซีโรโทนินอาจเป็นตัวการสำคัญ อาหารที่มีไขมันสูงบรูโนกุยอาร์ดและเพื่อนร่วมงานแสดงให้เห็นว่าเมตาฟอร์มินอินซูลินที่ไวต่อยาลดระดับของกรดอะมิโนที่ทำให้การเข้ารับทริฟฟินในสมองลดลง ผลกระทบที่คล้ายกับยาเสพติดของยาเสพติดมาพร้อมกับสารสื่อประสาทที่ดีขึ้นในฮิบโป นักวิจัยได้รับผลกระทบที่คล้ายกันโดยการลดปริมาณของกรดอะมิโนที่ถูกล่ามโซ่ในอาหาร