การวัดอัตราที่พันธะเคมีแตกออกจากระบบ

โพรบประกอบด้วยสีฟลูออเรสเซนต์สองสีที่ทำให้มองไม่เห็นซึ่งกันและกันเมื่อถูกโยงกับแอนติบอดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนำส่ง เมื่อตัวเชื่อมโยงแตกและคลายสีย้อมพวกมันจะมองเห็นได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ส่งสัญญาณยาออกมาภายในเซลล์การพัฒนาในห้องแล็บและเสนอวิธีที่ถูกต้องในการวัดอัตราที่พันธะเคมีแตกออกจากระบบการนำส่งขณะที่อยู่ในเซลล์

การเชื่อมโยงพันธบัตรและกระบวนการเซลล์แตกต่างกันแล้วเราสามารถพูดได้ตกลงสำหรับยาเสพติดที่เชื่อมต่อกับแอนติบอดี B นี่คือระยะเวลาที่ใช้ดังนั้นถ้าเราต้องการรักษาโรค C เรา ควรใช้เครื่องมือเชื่อมโยงนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสอบสวน Alabi และทีมของเขาออกแบบโครงสร้างแอนติบอดีกับตัวเชื่อมโยงซัลไฟด์ที่รู้จักกันว่าทำงานได้ดีภายในโปรตีน HER2 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงสำหรับการรักษามะเร็งเต้านม เมื่อระบบส่งมอบถึงโปรตีนทีมก็สามารถวัดกระบวนการภายในเซลล์ได้อย่างน่าเชื่อถือเช่นจลนพลศาสตร์และครึ่งชีวิตของตัวเชื่อมซัลไฟด์