การแสดงออกของโปรตีนสี่ชนิด

เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนมีศักยภาพที่จะแยกความแตกต่างในเซลล์ประเภทใดก็ได้ในร่างกายมนุษย์ แม้ว่าโซมาติกเซลล์ใหม่ที่ได้รับการสร้างใหม่จะมีชีวิตที่เหลืออยู่ในช่วงเวลาที่เหลือของพวกเขาเช่นเดียวกับเซลล์ประเภทนั้นและไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อีกเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่นักวิจัยได้ตระหนักถึงศักยภาพมหาศาลที่จะสามารถนำเซลล์ใด ๆ ออกจากร่างกายมนุษย์

แล้วทำการตั้งโปรแกรมใหม่เพื่อแสดงคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อน ในทางทฤษฎีแล้วมันไม่ได้ถูกเรียกมามากนัก เซลล์เกือบทั้งหมดของเรามีพิมพ์เขียวทางพันธุกรรมเหมือนกันมันเป็นเพียงวิธีการที่พิมพ์เขียวนั้นถูกตีความซึ่งช่วยให้เซลล์บางส่วนก่อตัวขึ้นในขณะที่เซลล์อื่นสร้างไขสันหลัง กุญแจสำคัญในกระบวนการนี้คือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการแก้ไขที่กำหนดว่าส่วนใดของพิมพ์เขียวที่ถูกตีความนั่นคือการเปิดหรือปิดยีน นักวิจัยได้ค้นพบวิธีที่แตกต่างกันหลายวิธีในการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดที่เกิดขึ้นเหล่านี้ แต่บานพับส่วนใหญ่เกี่ยวกับการแสดงออกของโปรตีนสี่ชนิด