จีนช่วยบังกลาเทศ สร้างสะพานข้ามแม่น้ำปัทมา

วิศวกรและคนงานทั้งจีนและบังกลาเทศร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการสร้างสะพานแห่งความฝัน หรือสะพานข้ามแม่น้ำปัทมา ที่เชื่อมภาคเหนือและภาคใต้ของบังกลาเทศเข้าด้วยกัน ชาวบังกลาเทศต้องลำบากมากในการข้ามไปมาระหว่างภาคเหนือและภาคใต้โดยเฉพาะในฤดูมรสุม โครงการสร้างสะพานนี้เริ่มมากว่า 5 ปีแล้ว คนงานจำนวนมากสามารถพูดภาษาจีนคล่องแล้ว

สะพานแห่งนี้จะเริ่มเปิดใช้ในปีหน้า จะลดเวลาข้ามแม่น้ำจาก 1 ชั่วโมง เหลือเพียง 15 นาที ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของบังกลาเทศพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเดิม นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับการค้าในระหว่างภูมิภาคตามแนวทางรถไฟสายทรานส์เอเชีย และยังอาจเป็นชุมทางการขนส่งที่สำคัญของเส้นทางสายไหม ในศตวรรษที่ 21 ของจีนได้อย่างดีอีกด้วย.