ญี่ปุ่นจะส่งเรือและเครื่องบินไปปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลาง

รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติการส่งกองกำลังป้องกันตนเองไปปฏิบัติภารกิจยังตะวันออกกลาง

คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรับรองแผนในการส่งเรือ และเครื่องบินของกองกำลังป้องกันตนเองไปยังตะวันออกกลาง โดยรัฐบาลญี่ปุ่นหวังว่า เรือและเครื่องบินที่จะส่งไปช่วย จะช่วยให้เรือพาณิชย์ที่มีสายสัมพันธ์กับญี่ปุ่นสามารถขึ้นล่องในน่านน้ำในภูมิภาคดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย

เรือและเครื่องบินที่ญี่ปุ่นจะส่งไป ประกอบไปด้วยเรือพิฆาตและเครื่องบิน P3C ซึ่งเคยปฏิบัติภารกิจปราบปรามโจรสลัดนอกน่านน้ำโซมาเลีย โดยเรือและเครื่องบินที่ส่งไปจะถูกส่งเข้าประจำการยังอ่าวโอมาน ทางตอนเหนือของทะเลอาหรับ รวมถึงในน่านน้ำของประเทศในอ่าวเอเดน แต่ไม่รวมถึงช่องแคบฮอร์มุซ หรืออ่าวเปอร์เซีย โดยจะมีระยะเวลาปฏิบัติภารกิจ 1 ปี และหากจะขยายภารกิจออกไปรัฐบาลจะนำเสนอต่อสภาก่อน

คาดว่า เครื่องบินลาดตระเวนของญี่ปุ่นจะเริ่มปฏิบัติการในตะวันออกกลางได้ในเดือนมกราคม ขณะที่เรือพิฆาตจะออกจากญี่ปุ่นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ และจะเริ่มปฏิบัติภารกิจในกลางเดือนกุมภาพันธ์