ทันตแพทยสภามอบรางวัล “ทันตแพทย์ดีเด่น”

ทันตแพทยสภามอบรางวัลทันตแพทย์ดีเด่น เพื่อเชิดชูและเป็นแบบอย่างแก่ทันตแพทย์รุ่นหลัง ย้ำเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อลดปัญหาร้องเรียน

ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา มอบรางวัลเชิดชูแก่ 7 ทันตแพทย์ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและเสียสละ ได้รับการยกย่องจากกลุ่มคนในวิชาชีพทันตแพทย์และประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย ทพ.อำนวยศิลป์ ครุสันธ์ และ ทพญ.มัณฑนา ฉวรรณกุล ได้รับรางวัลทันตแพทย์ดีเด่น ด้านพัฒนาวิชาชีพทันตกรรม, ทพ.ริม เกษสาคร และ ทพญ.มาลี วันทนาศิริ ได้รับรางวัลทันตแพทย์ดีเด่น ด้านเป็นผู้เสียสละเพื่อชุมชนและสังคม, พล.ต.ต.สุรศักดิ์ จ้อยจำรูญ ได้รับรางวัลผู้เป็นแบบอย่างและสร้างเกียรติคุณแก่วิชาชีพทันตกรรม, ทพ.ธิติพันธุ์ อวนมินทร์ ได้รับรางวัลทันตแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น, รศ.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ได้รับรางวัลทันตแพทย์ผู้เป็นนักบริหารวิชาการ

ทพ.ไพศาล กล่าวว่า ปัจจุบันพบการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของทันตแพทย์มากขึ้น จึงอยากให้เคร่งครัดในจรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดหลักทำดี โดยสุจริต ในหน้าที่การบริการคนไข้