ประสิทธิภาพของการรักษาออทิสติก

ผู้พัฒนาการทดสอบเลือดเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคออทิสติกสเปกตรัมได้ประสบความสำเร็จในการใช้วิธีการที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่โดดเด่นในการประเมินการรักษาที่เป็นไปได้มีศักยภาพในการเร่งการพัฒนาวิธีการทางการแพทย์ที่ประสบความสำเร็จ หนึ่งในความท้าทายในการประเมินประสิทธิภาพของการรักษาออทิสติกคือวิธีการวัดการปรับปรุงในปัจจุบันการวินิจฉัยและประเมินความสำเร็จ

ของการแทรกแซงนั้นขึ้นอยู่กับการสังเกตของผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลการมีมาตรการบางอย่างที่วัดสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนั้นสำคัญมากการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรเพื่อวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่ซับซ้อน นั่นคือวิธีที่ก่อนหน้านี้เขาค้นพบรูปแบบกับสารบางอย่างในเลือดของเด็กออทิสติกที่สามารถใช้ทำนายการวินิจฉัยได้สำเร็จ คุณสามารถดูฮาห์นพูดคุยได้ที่นี่