ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างใครได้รับผลกระทบและโดนเก็บหนักที่สุด

เริ่มขึ้นแล้วสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นภาษีที่ใช้ทดแทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ถูกยกเลิกไปการจัดเก็บภาษีตามขั้นบันไดในแต่ละกลุ่มไปบ้างแล้วรวมถึงกระทรวงการคลังเองก็ได้ออกมาชี้แจงถึงคอนโด-บ้านเช่าจัดอยู่ในกลุ่มที่อยู่อาศัย ไม่ใช่พาณิชยกรรม หลังเกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์เมื่อปลายปี 2562 ที่ผ่านมา

แต่ครั้งนี้เราจะมาดูว่าใครเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมีกี่กลุ่มบ้าง? โดยข้อมูลจาก อีไอซี วิเคราะห์เรื่องดังกล่าวโดยระบุว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ภาครัฐเตรียมจัดเก็บในปีนี้ (ใช้ทดแทนภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง) เน้นจัดเก็บตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยอัตราภาษีที่แตกต่างกันไปตามการใช้ประโยชน์ ซึ่งภาครัฐได้กำหนดข้อยกเว้นและข้อลดหย่อนให้กับผู้ถือครองที่ดิน เช่น เจ้าของบ้านหลังหลัก ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย