ภูมิประเทศที่สวยงามของป่าภูเขาเขตร้อน

มาชูปิกชูเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นและท้าทายมากที่สุดในการเข้าถึงสิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทั้งเจ็ดของโลกเหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับระดับความสูงของเทือกเขาแอนดีเปรูตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่สุดของสถาปัตยกรรมอินคาที่วางอยู่ในภูมิประเทศที่สวยงามของป่าภูเขาเขตร้อน มีศูนย์โครงสร้างทางศาสนาและเกษตรกรรมประมาณ 200 แห่งตั้งอยู่บนสันเขาสูงชันสลับกับลานหิน

น่าแปลกใจที่มีการใช้งานเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งเป็นการพูดในอดีต Inca สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 แต่ถูกทิ้งร้างหลังจากการรุกรานของสเปนในศตวรรษที่ 16 ฤดูแล้งซึ่งวิ่งเดือนเมษายนถึงตุลาคม (แม้ว่าสภาพอากาศในเทือกเขาแอนดีสจะยากต่อการคาดเดา) ช่วงที่มีผู้ชมมากที่สุดคือเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม เนื่องจากพื้นที่ที่เปราะบางกฎการออกตั๋วใหม่จึงจำกัด จำนวนนักท่องเที่ยวในเวลาที่กำหนดดังนั้นคุณต้องจองสำหรับช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย