รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน

การประชุมร่วมขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และสำนักงานความปลอดภัยในการบินยุโรป (EASA) เกี่ยวกับการบินพลเรือนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯได้กล่าวถึงประเด็นการตลาดร่วมกันของผู้ให้บริการอาเซียนและยุโรป และโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีเสียงพึมพำเพื่อเพิ่มอุตสาหกรรมการบินให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปประชุม

เขาเสริมว่าไทยพร้อมแล้วที่จะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท่าอากาศยานระหว่างประเทศ U-tapao ให้เป็นสนามบินที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ภายใต้แผนงานดังกล่าวจะช่วยเสริมการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของสายการบินให้กับสายการบินฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงธนาคารกรุงไทยเพื่อลดต้นทุนทางการเงินและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว