สธ.ห่วงในช่วง10ปี พบเด็กเล็กจมน้ำเสียชีวิตเกือบ 2 พันราย

กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กควรดูแลใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้คลาดสายตา-อยู่ใกล้แหล่งน้ำเสี่ยง ‘ถัง-กะละมัง-ตุ่มน้ำ-โอ่ง’ ควรจัดพื้นที่เล่นที่ปลอดภัย หาที่กั้น คอกเด็ก หลังพบข้อมูลในช่วง 10 ปี มีเด็กเล็กจมน้ำเสียชีวิตเกือบ 2 พันราย

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากข้อมูลมรณบัตรของกองนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2552-2561) พบเด็กเล็กอายุแรกเกิด-2 ปี จมน้ำเสียชีวิต 1,890 ราย เฉลี่ยปีละ189 ราย หรือในทุกเดือนจะพบว่ามีเด็กเล็กอายุแรกเกิด-2 ปีจมน้ำถึง 16 ราย โดยมักจะพบการจมน้ำเสียชีวิตภายในบ้านหรือรอบๆบ้านที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ โดย แหล่งน้ำเสี่ยงที่พบเด็กเล็กกลุ่มนี้จมน้ำมากที่ สุด คือในภาชนะกักเก็บน้ำภายในบ้าน เช่น ถัง กะละมัง กระติกน้ำ ตุ่ม โอ่ง ซึ่งสาเหตุของการจมน้ำในเด็กกลุ่มนี้มักเกิดจาก 1.ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังในช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมบางอย่างเพียงระยะเวลาสั้นๆ เช่น เข้าห้องน้ำ คุยโทรศัพท์ หรือทำกับข้าว เป็นต้น 2.ไม่มีการจัดการแหล่งน้ำเสี่ยงที่อยู่ภายในบ้าน หรือไม่คิดว่าน้ำที่อยู่ในถัง กะละมัง ที่มีระดับน้ำสูงเพียง 1-2 นิ้ว จะสามารถทำให้เด็กจมน้ำได้ เนื่องจากเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไปเริ่มที่จะ คืบคลานได้เร็ว จึงมีความเสี่ยงต่อการจมน้ำจากแหล่งน้ำภายในบ้านหรือรอบๆบ้าน และเด็กอายุ 1 ปีจะเริ่มเดินได้ แต่การทรงตัวยังไม่ดีจึงทำให้ล้มได้ง่าย ในท่าที่ศีรษะทิ่มลงและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรคมีนโยบายให้ทุกครัวเรือนที่มีเด็กเล็กอายุแรกเกิด -2 ปี มีพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยหรือคอกกั้นสำหรับเด็ก ตามที่องค์การอนามัยโลกให้ข้อเสนอแนะว่าเป็นมาตรการป้องกันการจมน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถทำจากวัสดุที่หาได้ง่ายๆ ในท้องถิ่น ไม่ควรใหญ่เทอะทะหรือมีน้ำหนักมากเพราะจะเคลื่อนย้ายลำบาก และก็ไม่ควรมีน้ำหนักเบาจนเกินไป เพราะอาจโคลงเคลงหรือทนรับน้ำหนักของเด็กไม่ได้ โดยให้มีความสูงอย่างน้อย 51 เซนติเมตรขึ้นไป คอกกั้นแบบมีซี่ราวต้องมีช่องห่างไม่เกิน 6 เซนติเมตร และควรเป็นแนวตั้ง

อย่างไรก็ตามผู้ปกครองไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังในบริเวณนี้ตลอดเวลา อาจจะปล่อยไว้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ ที่ทำกับข้าวหรือเข้าห้องน้ำ และพื้นที่ดังกล่าวไม่ควรมีภาชนะกักเก็บน้ำ หรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำเสี่ยง เพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กได้

สำหรับข้อแนะนำในการป้องกันเด็กจมน้ำสำหรับผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก คือ 1.เทน้ำออกจากภาชนะทุกครั้งหลังใช้งาน 2.กั้นคอก จัดหาพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก มีรั้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้านและอยู่ห่างแหล่งน้ำเสี่ยง 3.ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำทุกครั้งหลังใช้งาน 4.เฝ้าดูเด็กตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด (ในระยะที่มือเอื้อมถึง)และไม่ควรปล่อยให้เด็กคลาดสายตา ซึ่งหากปล่อยให้เด็กจมน้ำนาน 6 – 10 นาที จะโอกาสเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 56