สหประชาชาติเตือนให้เกาหลีเหนือส่งกลับผู้ถูกลักพาตัว

ที่ประชุมสหประชาชาติรับมติเรียกร้องให้เกาหลีเหนือส่งกลับชาวต่างชาติที่ถูกลักพาตัวอยู่ในเกาหลีเหนือ

ที่ประชุมสหประชาชาติรับมติเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ ทั้งการกระทำทารุณกรรม และการจองจำในค่าย ทั้งยังเรียกร้องให้เกาหลีเหนือให้ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่ถูกลักพาตัวในเกาหลีเหนือ และให้ส่งพวกเขากลับคืนสู่ประเทศ

ในช่วงการอภิปรายก่อนจะรับมติ ทูตเกาหลีเหนือประจำสหประชาชาติได้กล่าวประณามร่างมติดังกล่าวอย่างรุนแรง โดยระบุว่า เป็นท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเกาหลีเหนือและเป็นการละเมิดอธิปไตย จากนั้นก่อนจะมีการรับร่าง ทูตเกาหลีเหนือก็ได้ประท้วงด้วยการออกจากห้องประชุม โดยไม่ได้พูดถึงเรื่องการลักพาตัว และเรื่องใดๆ

สหประชาชาติหารือเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเกาหลีเหนือมาตลอด 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2557 โดยมีสหรัฐเป็นตัวตั้งตัวตี แต่ในปีที่แล้วได้เว้นไป โดยรัฐบาลสหรัฐได้เจรจากับเกาหลีเหนือโดยตรง