หนุ่มสาวยุคใหม่ อยากมีแฟนนักธุรกิจ-เจ้าของกิจการ

ผลวาเลนไทน์ สาวๆยุคใหม่อยากมีแฟนอายุมากกว่า ขณะที่หนุ่มๆอยากมีแฟนวัยเดียวกัน แต่คิดเหมือนกันอยากมีแฟนเป็นนักธุรกิจ /เจ้าของกิจการ และอยากแต่งงานกับคนซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว และไม่อยากได้คนเจ้าชู้มาเป็นแฟน

วันวาเลนไทน์ปีนี้ กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่อง “Spec ไหน? หนุ่มสาวยุคใหม่อยากควงเป็นแฟน”โดยเก็บข้อมูลจากหนุ่มสาวที่มีอายุ 15-35 ปีในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1,191 คน พบว่าวัยของคนที่หนุ่มสาวยุคใหม่อยากเลือกมาเป็นแฟน พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ร้อยละ44.1 ระบุว่าอยากมีแฟนที่อายุมากกว่า รองลงมาร้อยละ 42.9 อยากมีแฟนในวัยใกล้เคียงกัน ขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่ร้อยละ 56.1 อยากมีแฟนที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน รองลงมา ร้อยละ 13.9 อยากมีแฟนอายุมากกว่า

เมื่อถามว่าอยากมีแฟนทำอาชีพอะไร พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ ร้อยละ 24.0 อยากมีแฟนเป็นนักธุรกิจและเจ้าของกิจการ รองลงมาร้อยละ11.4 อยากมีแฟนรับราชการ ขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่ร้อยละ16.0 อยากมีแฟนเป็นเป็นนักธุรกิจและเจ้าของกิจการเช่นกัน รองลงมาร้อยละ 12.9 อยากมีแฟนอาชีพค้าขาย

สำหรับบุคลิกที่เห็นแล้วปิ๊งอยากได้เป็นแฟนมากที่สุด ผู้หญิงส่วนใหญ่ร้อยละ 47.6 ชอบผู้ชายที่ดูภูมิฐานมั่นคง รองลงมาร้อยละ 10.4 ต้องดูเนี้ยบเรียบร้อย ขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่ร้อยละ22.0ชอบผู้หญิงที่ดูเนี้ยบ เรียบร้อย รองลงมาร้อยละ17.4 ต้องดูภูมิฐานมั่นคง

ส่วนคุณสมบัติของคนที่คิดจะแต่งงานด้วยหรืออยากได้เป็นคู่ครองนั้น ผู้หญิงส่วนใหญ่ร้อยละ 42.1 ระบุว่าต้องเป็นผู้ชายซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว รองลงมาร้อยละ19.7ต้องเป็นคนกระตือรือร้น ขยันทำมาหากิน

เช่นเดียวกับความเห็นของเพศชายที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.4 ต้องเป็นผู้หญิงซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว รองลงมาร้อยละ 14.1 ต้องเป็นคนกระตือรือร้น ขยันทำมาหากิน

เมื่อถามถึงลักษณะนิสัยที่ไม่อยากได้เป็นแฟน พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ร้อยละ 24.8 ระบุว่าผู้ชายเจ้าชู้ รองลงมาร้อยละ 16.2 เป็นคนเห็นแก่ตัว ขณะที่เพศชายส่วนใหญ่ร้อยละ 20.7 ระบุว่าผู้หญิงเจ้าชู้ รองลงมาร้อยละ 13.9 ระบุว่า เป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ โกหก หลอกลวง

สำหรับวิธีบอกรัก/แสดงความรักในวันวาเลนไทน์ปีนี้  หนุ่มสาวส่วนใหญ่ร้อยละ 49.4 จะมอบดอกไม้/ชอคโกแลต/ของขวัญ ด้วยตนเองกับมือ รองลงมาร้อยละ 38.8 จะทำเซอร์ไพรส์ แอบเอาของไปให้ โดยไม่ให้รู้ตัว และร้อยละ 28.1 จะส่งสติ๊กเกอร์ไลน์, facebook, Social Media  เพื่อบอกรัก