เกาหลีใต้กักคนทั้งอพาร์ตเมนต์ 2 ตึกในแทกู

ทางการเกาหลีใต้สั่งกักคนทั้งอพาร์ตเมนต์จำนวน 2 ตึกในเมืองแทกู ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ หลังจากผู้พักอาศัย 46 คนได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

นายกเทศมนตรีเมืองแทกู เมืองใหญ่อันดับสี่ของประเทศ มีประชากรกว่า 2.5 ล้านคน แถลงวันนี้ว่า ได้สั่งกักคนทั้งอะพาร์ตเมนต์จำนวน 2 ตึก มีคนพักอาศัยรวมกันกว่า 140 คน ในจำนวนนี้ 94 คนเป็นสาวกลัทธิชินชอนจี นับเป็นการกักที่พักอาศัยครั้งแรกในเกาหลีใต้ เนื่องจากผู้พักอาศัย 46 คนตรวจพบว่าติดเชื้อ อะพาร์ตเมนต์ทั้งสองตึกนี้เป็นของทางการ ซึ่งอนุญาตให้เฉพาะสาวโสดอายุไม่เกิน 35 ปี ยื่นขอพักอาศัยเท่านั้น

นายกเทศมนตรีเมืองแทกูยังได้ขอให้สาวกลัทธิชินชอนจีแสดงตัวและรับการตรวจหาเชื้อ เพราะผลการตรวจสาวก 709 คนเมื่อวันศุกร์พบว่ากว่าร้อยละ 30 ติดเชื้อ การให้ความร่วมมือในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อยับยั้งการติดเชื้อใหม่ในเมืองนี้ จนถึงขณะนี้แทกูพบผู้ป่วยแล้วกว่า 5,000 คน จากจำนวนผู้ป่วยทั้งประเทศ 6,767 คนมากที่สุดนอกจีน และมีผู้เสียชีวิตทั้งประเทศเพิ่มอีก 2 คน รวมเป็น 44 คน

ลัทธิชินชอนจีมีสาวกทั้งประเทศมากกว่า 260,000 คน ถูกตำหนิว่าเป็นต้นตอของการระบาด เพราะสาวกหญิงวัย 61 ปี ที่มีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ไม่ยอมตรวจหาเชื้อและไปร่วมพิธีของกลุ่มอย่างน้อย 4 ครั้ง รวมทั้งเดินทางไปในที่ต่าง ๆ จากนั้นเกาหลีใต้ก็มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างพรวดพราดหลังจากที่พบเธอเป็นผู้ป่วยรายที่ 31 ของประเทศ