เซลล์ประสาทในเยื่อหุ้มสมอง

บทบาทสำคัญในการจำความทรงจำ การใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพของหน่วยความจำดีขึ้นอย่างมากเมื่อเราเพิ่มความตื่นเต้นง่ายในภูมิภาคนี้ ความสำคัญต่อความคิดระดับสูงรวมถึงการตรวจสอบและบูรณาการข้อมูลที่ประมวลผลในส่วนอื่น ๆ ของสมอง บริเวณนี้ตั้งอยู่ด้านหลังด้านซ้ายของหน้าผากระหว่างคิ้วและเส้นผมพื้นที่สมองนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าถึงความรู้

ที่คุณก่อตัวขึ้นในอดีตและในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ นักจิตวิทยาทำการทดลองกับคนสามกลุ่มที่มีอายุเฉลี่ย 20 คนแต่ละกลุ่มมีผู้หญิง 13 คนและผู้ชาย 11 คน จินตนาการว่าตัวเองหรือคนอื่นมีปฏิสัมพันธ์กับคำนั้นขึ้นอยู่กับว่าคำว่าตัวเองหรืออื่น ๆ ในความทรงจำของพวกเขาหนึ่งในความสามารถในการใช้เหตุผลของพวกเขาและหนึ่งในการรับรู้ภาพของพวกเขา อุปกรณ์ที่ส่งกระแสไฟฟ้าอ่อนผ่านอิเล็กโทรดบนหนังศีรษะเพื่อลดหรือเพิ่มความตื่นเต้นง่ายของเซลล์ประสาทในเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าซ้าย rostrolateral การเพิ่มความตื่นเต้นง่ายทำให้เซลล์ประสาทมีแนวโน้มที่จะยิงซึ่งจะช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาท