snss

ซ่อมบำรุง: การดูแลรักษาบ้านไม้ ให้สวย ทนทาน

Posted on April 20, 2020

ซ่อมบำรุง: การดูแลรักษาบ้านไม้ ให้สวย ทนทาน บ้านไม้สวย อยู่สบาย หมดปัญหาบ้านผุพัง บ้านไม้ ถือได้ว่าเป็นบ้านที่มีความสวยงาม อบอุ่น มีอากาศถ่ายเทสะดวก โล่ง สบาย แถมยังมีความยืดหยุนสูง ง่ายแต่การซ่อมแซม รื้อถอน หากมีการต่อเติมหรือโยกย้าย ยังสามารถนำชิ้นไม้กลับมาใช้ได้ใหม่ บ้านไม้มีมาแต่สมัยโบราณ ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงไทย มีความงดงาม แต่หลายคนมักเข้าใจว่าบ้านไม้มักมีปัญหาเยอะ ไม่แข็งแรงทนทานเหมือนบ้านประเภทอื่นๆ แถมยังเสี่ยงแต่การผุพัง ทำความสะอาดยาก และอีกมากมาย ซึ่งในปัจจุบันผู้คนหันมาปลูกบ้านปูนกันมากขึ้น บ้านไม้สวย ๆ จึงหาดูยากมาก