travel news

ดินแดนแห่ง Fire มีทิวทัศน์อันงดงาม

Posted on June 22, 2018

จอร์เจียที่อยู่ใกล้เคียงอาจได้รับความสนใจทั้งหมด แต่การขอวีซ่าใหม่สามวันหมายความว่าอาเซอร์ไบจานเป็นประเทศในแถบใต้ของประเทศคอเคเซียน จาก “ภูเขาเผา” ของ Yanar Dag ไปจนถึงภูเขาไฟโคลนและ petroglyphs ของ Gobustan ไปจนถึงชายหาดของ Absheron Peninsula ดินแดนแห่ง Fire มีทิวทัศน์อันงดงาม และทรงเป็นศูนย์กลางของยุโรปและเอเชีย

แหล่งอาหารสำคัญในประเทศที่มีการเกษตรน้อย

Posted on June 4, 2018

ในหนังสือหนังสือเล็ก ๆ น้อย ๆ ของชาวไอซ์แลนด์ในสมัยก่อนSigmundsdóttirเล่าถึงความยากลำบากเหล่านี้: ฤดูหนาวที่ยาวนาน; ความยากจน; ทาสผูกมัด. มีการปะทุของภูเขาไฟเช่นการปะทุ Laki ปี พ.ศ. 2326 ซึ่งทำให้ประชากรจำนวน 50,000 คนมีกำลังม้าและร้อยละ 80 ของแกะซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญในประเทศที่มีการเกษตรน้อย

ศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนการผลิตเหรียญกษาปณ์

Posted on April 28, 2018

ตั้งอยู่ที่โรงกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงกษาปณ์แห่งที่ 5 ของไทย มีเนื้อที่ประมาณ 128 ไร่ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเดือนมีนาคม พ.ศ.2539 โดยการก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบต่างๆแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ.2544 และดำเนินการผลิตอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2545 โรงกษาปณ์แห่งนี้ มีแนวคิดในการออกแบบและวางผังให้เป็นโรงงานที่ทันสมัย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Posted on March 9, 2018

พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (Thailand Museum) แห่งแรก เกิดขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ขึ้นมาก่อน ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครขึ้น ซึ่งก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (Thailand National Museum) ในปัจจุบันนั่นเอง